Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/platne/serwer18203/public_html/bankzwami.pl/fp-includes/core/core.fpdb.class.php on line 302
Bank z Wami

Friday, October 11, 2019

Przystąpienie do długu – najważniejsze kwestie

Zaciągając np. kredyty gotówkowe, zarówno kredytobiorca jak i wierzyciel ponoszą pewne ryzyko, aby ponieść jak najmniejsze warto zajrzeć na www.17bankow.com. Oczywiście interesy wierzyciela (banku) stosunkowo łatwo zaspokoić. Posiada on stosowne narzędzia, dzięki którym możliwe jest wyegzekwowanie – chociażby w częściowej formie – długu, wraz z towarzyszącymi mu odsetkami. U kredytobiorcy sytuacja wygląda nieco gorzej, choć również może się on zabezpieczyć, np. stosownym ubezpieczeniem (od utraty pracy).

Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie prawne, które – choć umową kredytową nie jest – może, w pewnych przypadkach, pomóc kredytobiorcy spłacić określone długi. Mowa tu o przystąpieniu do długu, czyli czynności prawnej, w ramach której osoba trzecia (która nie jest stroną w umowie wierzyciel – kredytobiorca), może zdeklarować się do całościowej, bądź częściowej spłaty zobowiązania.

Przystąpienie do długu – czy zawsze?

Przystąpienie do długu jest czynnością prawną, którą można – za zgodą banku – zastosować tylko w określonych sytuacjach. Można z niej skorzystać np. wyłącznie w przypadku istniejących kredytów, bądź innych zobowiązań, ale nie wtedy, gdy mają one charakter warunkowy (np. gwarancje bankowe, promesy itd.). Osoba trzecia przystępująca do danego długu, nie może zatem dokonać tej czynności w momencie zaciągania zobowiązania przez kredytobiorcę (podczas podpisywania umowy). Niemniej może to zrobić, gdy już takie zobowiązanie istnieje i – co istotne – pojawiają się problemy z jego spłatą.

Coś za coś…

Oczywiście przystąpienie do długu wiąże się również z pewnymi korzyściami dla osoby przystępującej. Korzyści te trudno jednoznacznie określić. W polskim prawie nie ma dokładnie sformułowanych ram takiej umowy. Osoba przystępująca do takiego długu może więc liczyć na dowolne korzyści (w tym finansowe) o ile zostaną one w umowie zaakceptowane przez dłużnika. Z opcji tej korzystają zwłaszcza inwestorzy, chcący kupić upadające, mocno zadłużone jednostki gospodarcze. Inwestor ten będzie zatem odpowiedzialny przed bankiem maksymalnie na kwotę, która wynika z jego udziałów. Przykładowo, jeśli odkupił on całe przedsiębiorstwo, będzie musiał on uregulować całość zobowiązania do którego przystąpił. Jeśli jednak posiada on zaledwie 60 procent, będzie on zobowiązany do spłaty przypisanej mu wartości łącznych zobowiązań firmy.

Kto może przystąpić do długu?

Przystąpić do długu mogą zarówno osoby fizyczne, jak również przedsiębiorstwa. Krok ten jest niestety dość ryzykowny, ponieważ zarówno dotychczasowy kredytobiorca, jak też osoba przystępująca, są traktowani przez bank jako równoznaczni kredytobiorcy. Niemniej odpowiadają oni za swe długi na nieco innych zasadach, określonych przez umowy podpisane indywidualnie z każdym z nich. Nawiasem mówiąc, ta forma zabezpieczenia wierzytelności banku zaczyna tracić na popularności. W praktyce było to rozwiązanie ostateczne, akceptowane przez bank ze względu na formę zabezpieczenia zobowiązania. O wiele bardziej przewidywalną formą przeniesienia długów jest – podpisywana w momencie zawiązywania zobowiązania – umowa, w ramach której osoba trzecia jest żyrantem kredytobiorcy.

Podsumowanie

Przystąpienie do długu jest czynnością prawną, która – choć obarczona ryzykiem – dawała duże pole manewru osobie przystępującej. Dla banku jest to tak naprawdę “ostatnia deska ratunku”, dzięki której kredyty gotówkowe (i nie tylko) mogą zostać przez kredytobiorcę i jego wspólnika spłacone. W praktyce nadal jest ona gwarancją odzyskania całego zobowiązania, co zresztą nie jest takie proste podczas standardowej egzekucji komorniczej.

Tuesday, July 23, 2019

Kredyt gotówkowy na wakacje

Banki podczas wakacyjnych miesięcy tworzą oferty idealnie dopasowane do warunków i możliwości jakie posiadają klienci. Jeżeli dla innych jest to tylko zabieg marketingowy tak dla drugich szansa na uzyskanie wsparcia. Czas, kiedy wszelkie dostępne środki są na zero dotyka wszystkich a szczególnie w momentach, kiedy mamy plany do realizacji. Jednak sytuacja wcale nie musi być bez wyjścia.

Coraz częstszym zabiegiem bankowym jest udzielenie kredytu bez odsetek. Praktycznie tyle ile pożyczymy tyle musimy oddać. Takie rozwiązanie jest idealne dla kogoś kto po raz pierwszy sięga po kredyt gotówkowy czy to w tradycyjny sposób udzielany w banku czy jest to chwilówka. Niweluje to obawy danej osoby mianowicie czy damy sobie radę ze spłatą. Taki kredyt jest również pomocną alternatywą i wykorzystanie danej okazji. Lecz czy tak naprawdę przyszły kredytobiorca decydując się na taką ofertę otrzymuje środki pieniężne zupełnie za darmo? Gdzie tkwi haczyk. Otwórz haczyka nie ma istnieje jedynie słusznie przemyślana strategia.

Klient, który ma pozytywne doświadczenia z obcowaniem z kredytem gotówkowym udzielone przez bank jest skłonny powrócić po kolejną pożyczkę. Darmowy kredyt gotówkowy na wakacje to tak naprawdę sposób na długofalową współpracę. Co ciekawe takie rozwiązanie przyjęte na rynku finansowym bardzo dobrze sprawdza się zarówno na osobach, które posiadają możliwość finansowania swoich przedsięwzięć jak również na tych którzy są w nagłej sytuacji. To oczywiste, że nic nie otrzymujemy za darmo. Warto jedynie pamiętać, że przy kolejnych próbach współpracę bardzo uważnie trzeba zapoznać się z całą umową dotyczącą kredytu. Takie szczegóły jak oprocentowanie, wielkości rat zobowiązania jak również, dodatkowe ubezpieczenia mogą okazać się kluczowe.

Warunki do spełnienia

A jakie warunki musi spełniać kredytobiorca, aby otrzymać wakacyjną promocje kredytową i realizować swoje plany bez względu na finanse. Istotnym elementem w tej układance odgrywa nasza zdolność kredytowa. Jeżeli jest nienaruszona przez przebyte wcześniej kredyty gotówkowe istnieje bardzo duża szansa na utrzymanie potrzebny w środku. Mile widziana również będzie stała pensja, która zasili nasze konto a bankom da podstawę do okazania nam zaufania. Wszelkie rodzaju procedury weryfikacyjne są uśrednione tak by potencjalny kredytobiorca nie odczuł czasu udzielania kredytu. Szybki kredyt nie zawsze wiąże się z szybką spłatą, dlatego jeszcze przed podjęciem decyzji warto zastanowić się nad ilością rat kredytu.

Thursday, May 30, 2019

Uruchomienie kredytu hipotecznego i jego spłata

Wiele osób chcąc kupić własny dom lub mieszkanie decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego gdyż zazwyczaj jest to jedyne wyjście aby spełnić to marzenie i móc cieszyć się własną nieruchomością. Kredyt ten z roku na rok cieszy się ogromnym zainteresowaniem a banki bardzo chętnie nam go udzielają,, jednak wcześniej musimy spełnić szereg różnych warunków.

Jeżeli już zdecydujemy się na konkretną ofertę kredytu w konkretnym banku i jesteśmy pewni swojej decyzji nadchodzi czas na sfinalizowanie umowy i uruchomienie kredytu. Po podpisaniu umowy kredytowej z wybranym przez nas bankiem możemy już zawrzeć ostateczną umowę przenoszącą własność kupowanej nieruchomości. W akcie notarialnym wskazany jest między innymi termin i kwota płatności. Będzie tu również rozdzielony nasz wkład własny o ile taki posiadamy oczywiście, od środków pochodzących z kredytu. Do wypłaty środków bank będzie wymagał okazania aktu notarialnego, dowodu, że wpłaciliśmy naszą część ceny, a czasami również innych dodatkowych dokumentów.

Zanim jednak będziemy mogli cieszyć się pożyczonymi od banku pieniędzmi i zanim środki te znajdą się na naszym rachunku bankowym będziemy musieli jeszcze dopilnować wszystkich formalności związanych z wpisem hipoteki na rzecz banku a także ubezpieczyć nieruchomość od ognia i innych zdarzeń losowych, co jest bardzo ważne.

W momencie, kiedy osoba od której kupujemy daną nieruchomość czyli sprzedający otrzyma przelew, kończy się etap starania o kredyt, a tym samym zaczyna się jego spłata. Pozostaje jednak dopełnienie jeszcze jednej formalności a mianowicie dostarczenie bankowi wypisu z księgi wieczystej z wpisem hipotecznym na jego rzecz. Taki krok warto podjąć w chwili gdy tylko księga zostanie uaktualniona, ponieważ w okresie przejściowym poniesiemy wyższy koszt.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Decydując się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego wielu z nas zastanawia się również już na tym etapie czy będzie możliwa wcześniejsza spłata zaciągniętego przez nas zadłużenia. Jak się okazuje większości banków umożliwia wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu jednak jest to obwarowane dodatkowymi warunkami i prowizjami. Większość banków określa maksymalną wysokość nadpłaty, której możemy dokonać bezpłatnie, a także w którym taka operacja jest obarczona prowizją. Jeżeli wiemy że będziemy chcieli a także że będziemy mieli możliwości aby spłacić zadłużenie wcześniej, powinniśmy już na etapie wyboru najlepszej dla nas oferty wziąć pod uwagę ten punkt umowy kredytowej, gdyż jak się okazuje prowizja za wcześniejszą spłatę może sięgnąć nawet 3 proc. płaconej przedterminowo kwoty.

W wielu bankach po kilku pierwszych latach obowiązywania umowy będziemy mogli bezpłatnie częściowo bądź też całkowicie pozbyć się długu i spłacić go wcześniej. W przypadku nadpłacenia zobowiązania w niektórych bankach czy też instytucjach będziemy musieli dodatkowo zdecydować, co chcemy zrobić z pozostałym do spłaty zobowiązaniem. Będziemy mieli możliwość zmniejszenia raty kredytu i zachować niezmieniony termin kredytu bądź też pozostawić ratę na obecnym poziomie, ale tym samym skrócić okres trwania naszej umowy.

Friday, March 29, 2019

Ubezpieczenia kredytów gotówkowych

O korzystności ubezpieczeń kredytów przekonują swoich klientów właściwie wszystkie banki. W niektórych instytucjach jest ono wręcz obowiązkowe, w innych konsument sam decyduje, czy będzie płacił dodatkową kwotę. Istotą ubezpieczeń jest pomocne wtedy, kiedy w wyniku jakiejś sytuacji życiowej (wypadku, choroby, utraty pracy) klient nie jest w stanie spłacać zaciągniętego zobowiązania finansowego. Dlatego też każdy kredytobiorca musi zastanowić się, czy ubezpieczenie będzie mu się opłacać czy też nie, zobacz na 17bankow.com które banki wymagają takiego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie korzystne tylko dla banków?
Doświadczenia wielu kredytobiorców są jasnym przekazem, że najlepiej w ogóle nie decydować się na zobowiązania wobec banków. Jednakże są sytuacje, w których zaciągniecie kredytu wydaje się być jedynym rozwiązaniem. Przekonując o potrzebności ubezpieczeń kredytów, banki dbają przede wszystkim o swoje interesy. Wpłacanie dodatkowej kwoty to zysk, a o to przecież chodzi. Ponadto należy uświadomić sobie jakie jest prawdopodobieństwo, że podczas spłaty kredytu wydarzy się coś niespodziewanego, co spowoduje, że nie będziemy w stanie spłacić zobowiązania wobec banku. Wiadomo, że nie możemy przewidzieć wypadków losowych. Jednakże właśnie na tym korzystają banki. Konsumenci w obawie przed niespodziankami wolą zapłacić więcej ale mieć zabezpieczenie na przyszłość. Ubezpieczenia kredytu mogą przyjąć także formę poręczenia, to znaczy, że klient podaje bankowi dane trzech osób, które spłacą za niego kredyt, gdy on nie będzie w stanie tego zrobić.

W niektórych bankach ubezpieczenie jest obligatoryjne, a klient może tylko wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję. Czasami instytucje kredytowe respektują polisę na życie opłacaną w innych towarzystwach ubezpieczeniowych. Warto to sprawdzić zanim podejmiemy decyzję o wykupie ubezpieczenia w banku. Jest to tym bardziej dogodne rozwiązanie, że pozwala na zaoszczędzenie sporej ilości gotówki.

Ogólne warunki ubezpieczeń – co warto o nich wiedzieć?
Każde podpisanie zobowiązania finansowego wymaga wnikliwego zapoznania się z jego regulaminem i warunkami na jakich jest udzielane. Wykup jakiegokolwiek ubezpieczenia wymaga przede znajomości wyłączeń czyli sytuacji, w których polisa nie obowiązuje. W przypadku śmierci kredytobiorcy jedynym gwarantem spłaty kredytu jest ubezpieczenie na życie. Jeśli konsument zachoruje przewlekle (np. na chorbę nowotworową) to ubezpieczenie pokrywa spłatę tylko części kredytu. Jest to wcześniej określone w umowie. Banki zwykle nie formułują rozbudowanej listy sytuacji objętych ochroną. Najczęściej jest to zawał serca, udar mózgu czy wspomniana choroba nowotworowa. W innych przypadkach ubezpieczenie nie przewiduje żadnej pomocy.

W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy wartym rozważenia jest ubezpieczenie od utraty pracy. Jednakże także w tej dziedzinie zarówno banki, jak i ubezpieczyciele formułują korzystne dla siebie warunki. Dotyczy to przede wszystkim sposobu utraty pracy. Bardzo często zdarza się, że bank respektuje ubezpieczenie tylko wówczas, gdy utrata pracy nastąpiła nie z winy kredytobiorcy. Tym samym rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie będzie upoważniało do otrzymania świadczenia. Tak sformułowane zasady są jednocześnie forma zabezpieczenia przed wyłudzeniami. Coraz częściej banki i inne instytucje pozabankowe prowadzące działalność kredytową wymagają jednak od kredytobiorcy posiadania statusu bezrobotnego lub zobowiązują się do spłaty kredytu gdy konsument straci pracę w wyniku zwolnień grupowych lub upadłości zakładu pracy.

Wednesday, February 13, 2019

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Przyznanie kredytu gotówkowego jest zależne od uzyskania odpowiedniej zdolności kredytowej. Im jest ona większa, tym większą sumę pieniędzy możemy otrzymać. Istnieje kilka metod, które (w legalny sposób) pozwalają nam zwiększyć nasze finansowe zdolności w kontekście zaciągnięcia kredytu. Jakie to metody?

Co powinien zrobić kredytobiorca, by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu?

Powinien poszukać oferty kredytu, w której poszczególne raty będą równe. Wybór oferty z ratami malejącymi (dla tej samej kwoty) oznacza, że pierwsze raty znacznie skuteczniej obciążą nasz domowy budżet, niż te ostatnie. Oczywiście przedłoży się to na znacznie mniejszą zdolność kredytową. Zwłaszcza w pierwszych miesiącach po zaciągnięciu kredytu.

Zwiększenie zabezpieczenia. Z punktu widzenia banku nasza sytuacja kredytowa wygląda znacznie lepiej, jeśli dodatkowym zabezpieczeniem zobowiązania będzie majątek innej osoby. Im wyższą posiada ona zdolność kredytową, tym więcej pieniędzy możemy otrzymać. W takiej sytuacji, dana osoba będzie żyrantem, który w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie spłacić zobowiązania, będzie musiał pokryć je z własnej kieszeni.

Wydłużenie okresu kredytowania. Przy założeniu, że suma pożyczonych z banku środków nie ulega zmianie, wydłużony okres kredytowania pozwoli nam na skuteczniejszy zwrot poszczególnych rat kredytu (ich zmniejszenie). Oczywiście warto pamiętać również o tym, że dłuższy okres kredytowania przedkłada się na zwiększony, ogólny koszt kredytu.

Kolejnym krokiem o którym warto pamiętać, by zwiększyć swoją zdolność kredytową, jest zamknięcie niepotrzebnych rachunków i kart kredytowych. Nawet, jeśli znajdujące się w nich środki nie są wykorzystane, to z punktu widzenia banku nasza sytuacja będzie wyglądać znacznie lepiej, jeśli zdecydujemy się na ich zamknięcie.

Powyższe kroki pozwalają nam na w miarę szybką poprawę naszego „kredytowego wizerunku” w banku. Jeśli jednak planujemy zaciągnąć zobowiązanie w znacznie dłuższym czasie, warto zwrócić uwagę na jeszcze inne, dodatkowe aspekty.

Jak przygotować się do zaciągnięcia kredytowego zobowiązania finansowego?

Na początek zadbajmy o możliwie rzetelną informację na temat wszystkich zobowiązań, których spłaty podjęliśmy się. Informację tą można uzyskać chociażby na piśmie. W ciągu roku jej bezpłatna wersja może być przez nas pobrania maksymalnie dwa razy. Niemniej wnosi ona sporo światła w zakresie naszej przyszłej zdolności kredytowej.

Przed podpisaniem umowy kredytowej, warto zwrócić uwagę na pełną dokumentację zawierającą informacje na temat uzyskiwanych dochodów. Dane te mogą się przydać zwłaszcza wtedy, gdy zależy nam na wynegocjowaniu kredytu.

Przed zaciągnięciem „głównego” zobowiązania, warto zaciągnąć jedno, lub kilka mniejszych. Oczywiście przy wyborze tej metody, warto zwrócić uwagę na terminowość spłaty poszczególnych rat. Im więcej spłaconych zobowiązań „na naszym koncie”, tym bank ma więcej argumentów, przemawiających za pożyczeniem pieniędzy gospodarstwu domowemu.

Stosując przeróżne metody zawsze warto pamiętać o tym, że ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu należy zawsze do banku. Niemniej te kilka powyższych kroków z pewnością pomogą Państwu w uzyskaniu pieniędzy na wybrany cel. Co więcej – pozwoli też przygotować się na samo zaciągnięcie kredytu, co naturalnie przedłoży się na większe bezpieczeństwo finansowe. Na koniec jeszcze jedna, bardzo istotna kwestia. Nawet, jeśli posiadasz zdolność kredytową a nie czujesz się na siłach, by spłacić to całe zobowiązanie (ze względu na trudną sytuację materialną), nie zaciągaj go.