Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/platne/serwer18203/public_html/bankzwami.pl/fp-includes/core/core.fpdb.class.php on line 302
Bank z Wami

Tuesday, November 7, 2017

Najlepsze lokaty na 500 złotych.

Wiele ofert lokat bankowych pozwala nam na ich założenie już przy minimalnej kwocie pięciuset złotych. Kwota jest może i mała i zarobek nie będzie bardzo duży, ale można dzięki temu ochronić swoje oszczędności przed inflacją. Warto sprawdzić w internecie jaka oferta będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem i dopiero się na nią zdecydować.

W Neo Banku znajdziemy neo Lokatę 12M. Jak można się domyślić już z nazwy jest to lokata na dwanaście miesięcy. Wpłacając nasze pięćset złotych, przy oprocentowaniu 1,5% nasz zarobek będzie nieco ponad sześć złotych. Maksymalna kwota jaką można ulokować na tą lokatę to milion złotych. Oferta skierowana jest tylko do nowych klientów banku, ale jest wymagane założenie konta. neoLOKATA 12M daje nam stałe oprocentowanie i można ją założyć za pośrednictwem online. Kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec okresu, a zerwanie lokaty przed jej zakończeniem skutkuje całkowitą utratą odsetek. Nasz wkład objęty jest gwarancją BFG. Jest ona bardzo ważna i tylko takie lokaty powinno się wybierać.

Bardzo duży wybór jeżeli chodzi o lokaty znajdziemy w Idea Banku. Jedną z takich ofert jest Lokata Skarbonka z oprocentowaniem 1,95%. Decydując się na włożenie na tą lokatę naszych pięciuset złotych na okres dwunastu miesięcy zarobimy niecałe osiem złotych. Zakres kwot na lokacie jest jednak, aż do okrągłego miliona więc każdy może z tej oferty skorzystać. Lokata STABILNA to oferta skierowana do nowych i obecnych klientów banku, którzy nie muszą posiadać w banku konta. Możliwości założenia lokaty są trzy. Możemy ją założyć online lub wybrać najbliższy oddział lub skorzystać aplikacji mobilnej. Oprocentowanie lokaty jest stałe. Kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec okresu rozliczeniowego. Konsekwencje zerwania lokaty są dosyć spore, bo jest to całkowita utrata odsetek. Gwarancja BFG daje nam pełne bezpieczeństwo wkładu jaki wpłacimy na lokatę. Lokata na nowe środki to kolejna z ofert jaką przygotował Idea Bank. Wpłacając nasze pięćset złotych na tą lokatę na okres dziewięciu miesięcy, przy oprocentowaniu 2% uda nam się zarobić niecałe sześć złotych. Zakres kwoty jaką można wpłacić na lokatę na nowe środki to przedział od pięciuset złotych do miliona. Oferta skierowana jest zarówno do nowych jak i obecnych klientów Idea Banku. Lokatę można założyć online lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Oprocentowanie jest stałe, a kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec okresu. Zerwanie lokaty przed czasem skutkuje całkowitą utratą odsetek. Ta lokata również objęta jest bezpieczeństwem wkładu jaki sprawuje gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ważne jest, aby sprawdzać, czy lokata jaką zakładamy objęta jest gwarancją BFG, zwłaszcza w przypadku, kiedy wpłacamy sporą sumę na tą lokatę. Taka gwarancja wkładu zapewnia nas, że jeżeli bank ogłosi upadłość, nasze środki na lokacie i odsetki od niej odzyskamy w każdej kryzysowej dla banku sytuacji.

Tuesday, September 12, 2017

Opóźnienie z płatnościami

Opóźnienia w płatności rat za wzięty kredyt wynikają zazwyczaj z braku funduszy. Jednak zdarza się, że czasami po prostu się zapomina lub z powodu wyjazdu lub wydarzeń rodzinnych po prostu się przeoczyło termin płatności. Warto wiedzieć jak dużo kosztuje nas zapominalstwo lub co gorsza złe rozdysponowanie domowego budżetu.

Każdy jest przekonany, że już przy załatwianiu wszystkich formalności bank policzył już sobie wszystkie koszty kredytu. Niestety bank po udzieleniu nam kredytu nadal chce zarabiać. W każdym przypadku opóźnienia bank powiadamia nas o tym, co generuje koszty. Wszelkie monity, nawet sms-y czy wizyty u klienta to doliczony dodatkowy koszt kredytu. Nie można mieć pretensji do banku, jeśli zgodnie z umowa należy płacić do konkretnej daty nie można oczekiwać, że bank nie naliczy karnych odsetek nawet za kilka dni opóźnienia. Karne odsetki są zazwyczaj dopisane do kolejnej raty. W końcu zawarta umowa obowiązuje, a w tym wszystkie jej postanowienia.

Do zwyczajowych działań banków, które mają przypomnieć klientowi o płatności ratalnej zalicza się monity lub inne pisemne zawiadomienia, wiadomości e-mail lub sms, może zostać wykonany telefon interwencyjny, przypominający o zaistniałym opóźnieniu, może także zdarzyć się wizyta bezpośrednio u klienta w domu.

Warto jednak wiedzieć, że banki nie robią nic za darmo i samo przypomnienie o zadłużeniu w postaci monitu kosztuje klienta od 15 złotych wzwyż. Za telefon przypominający o spłacie mogą naliczyć klientowi nawet 10 złotych. Natomiast już wizyta pracownika banku w domu może być wydatkiem rzędu 100 złotych. Z tego powodu należy sprawdzić zapisy umowy dotyczące płatności za przypomnienie o niedopłacie(w tym jak często jest pobierana opłata i w jakiej wysokości).

Z powyższych powodów warto pamiętać, a najlepiej ustawić na koncie stałe zlecenie przelewu, które pozwoli nam spać spokojnie. Poza tym zgodnie z przepisami w przypadku braku wskazania stopy odsetek za opóźnienie należą się odsetki ustawowe. Warto zwrócić uwagę czy w umowie nie ma zapisu o karze umownej za brak terminowej płatności. Oczywiście kary umowne powinny być ustanawiane tylko w przypadku zobowiązania niepieniężnego.

Warto także zwrócić uwagę, że banki często pobierają aż dwie opłaty za nieuregulowanie należności na karcie kredytowej, chociaż sprawa ta jest na dobrej drodze do wpisania do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na koniec można wspomnieć o innych warunkach opóźnień w spłacie rat leasingu, gdzie naliczone odsetki są zwykle wyższe niż odsetki ustawowe. Zwykle także pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości od 50-80 złotych. Z tych powodów nie warto spóźniać się z płatnościami jakichkolwiek rat, aby uniknąć większych opłat miesięcznych. W każdym wypadku, gdy wiadome jest, że nie spłacimy raty na czas warto skontaktować się z kredytodawcą(zwykle bankiem) i porozmawiać o innych możliwościach.

Thursday, July 6, 2017

Konsolidacja zadłużenia, kiedy niezbędna?

Dostęp do kredytu gotówkowego jest coraz łatwiejszy. Jeżeli posiadasz potwierdzone dochody i ograniczone wydatki w gospodarstwie domowym, a jednocześnie charakteryzujesz się niezła umową nie ma właściwie problemu z podpisaniem umowy kredytowej. Korzystanie jednocześnie z kilku kredytów to bardzo popularna reguła. Główny problem takiej konfiguracji to zwiększone koszty przelewów, różne rodzaje odsetek i terminów regulowania zobowiązań. Konsolidacja zadłużenia to jedno z najciekawszych narzędzi do ochrony interesów gospodarstwa domowego przed wejściem w spiralę zadłużenia. W artykule zobaczysz, kiedy konsolidacja zadłużenia jest właściwie niezbędna.

Czym jest konsolidacja zadłużenia?

To operacja, w której spłacasz wiele zobowiązań jednym, konkretnym kredytem w wybranej przez siebie instytucji. Konsolidacja zadłużenia jest prosta teoretycznie, a w praktyce wymusza opracowanie pewnej strategii. Przede wszystkim, jakie zobowiązania możesz spłacić kredytem gotówkowym konsolidacyjnym? W praktyce to karty kredytowe, limity na rachunku osobistym, klasyczne pożyczki gotówkowe w firmach pożyczkowych i bankach komercyjnych. Kredytobiorca, który chce samodzielnie przeprowadzić konsolidację bardzo często boryka się z formalnymi problemami. Dlaczego? Kontakt z wieloma kredytodawcami jednocześnie jest utrudniony. Wielu doradców w parabankach przekłada terminy spotkań, aby po prostu klient tak szybko nie zrezygnował z umowy. Sam fakt rozwiązania umowy z bankiem komercyjnym lub parabankiem jest często problematyczny. Z tego powodu lepiej wykorzystać wsparcie nowego pożyczkodawcy, u którego przechodzisz konsolidację. Pracownik danej instytucji finansowej dopełni formalności za ciebie, a ty otrzymasz potwierdzenie z zamknięciem wszystkich zobowiązań.

Zalety konsolidacji zadłużenia

W konsolidacji chodzi przede wszystkim o ograniczenie kosztów przelewów, o lepszą organizację budżetu domowego, a także o obniżenie miesięcznej raty. Koszt konsolidacji nie jest bardzo duży, chociaż należy liczyć się z wydłużeniem terminu spłaty w zamian za niższe raty miesięczne. Konsolidacja zadłużenia jest niezbędna w gospodarstwach domowych, gdzie doszło do ograniczenia dochodów, zmiany umów lub do innych wypadków losowych. Konsolidacja zadłużenia przeprowadzona w okresie niskich stóp procentowych jest najlepszym rozwiązaniem. Warto spłacać drogie kredyty tańszymi i to praktycznie w każdym przypadku. Lojalność u pożyczkodawców oczywiście się liczy przy kolejnych negocjacjach, ale w praktyce lepiej obserwować cały czas oferty kredytowe i manipulować oprocentowaniem. Konsolidacja zadłużenia to czynnik ochrony kredytobiorcy przed wejściem na ścieżkę spirali zadłużenia. To jeden z największych problemów gospodarstw domowych w Polsce, który prowadzi do utraty majątku rodzinnego, głównie nieruchomości, czy innych poważnych zabezpieczeń. Przed konsolidacją warto poznać niezależnych doradców, a nawet oferty wyspecjalizowanych firm oddłużeniowych. Dzięki temu zwiększasz szanse dopasowania odpowiedniej oferty.

Korzystanie z niezależnego doradcy to najlepsza perspektywa przy konsolidacji

Spłata jednego kredytu jest znacznie lepsza od obserwacji wielu zobowiązań zróżnicowanych pod względem stawek i ostatecznych terminów. Kiedy zauważysz, że nie radzisz sobie z różnymi ratami poszukaj informacji o ofertach konsolidacji zadłużenia. Samodzielne dopełnienie formalności przy zamykaniu innych kredytów jest trudne. Lepsza opcja to wykorzystanie sprawdzonego specjalisty. Konsolidacja zadłużenia to większy komfort psychiczny.