Wednesday, May 16, 2018

Rodzaje lokat bankowych.

Jedną z lokat bankowych jakie cieszą się sporą popularnością jest lokata rentierska. Jest to rodzaj umowy jaką podpisuje bank z klientem. Dotyczy ona lokowania środków pieniężnych na dłuższy okres. Lokata rentierska polega na tym, że bank regularnie w takich samych odstępach czasu wypłaca klientowi odsetki. Kolejną z lokat bankowych jest lokata dynamiczna. Jest to lokata bankowa, w przypadku której klient ma możliwość wycofania się z niej przed końcem trwania umowy kredytowej i co ważne nie będzie to skutkowało utratą odsetek jakie udało mu się do tej pory zgromadzić. Co do oprocentowania lokaty dynamicznej jak łatwo to przewidzieć, rośnie ono razem z kolejnymi okresami trwania lokaty. Lokata dynamiczna nazywana jest również lokatą progresywną. Transakcją finansową jaka polega na udzieleniu pożyczki przez jeden bank, drugiemu bankowi nazywamy depozytem międzybankowym. W przypadku tej transakcji pieniądze zostają przydzielone bankowi w zamian za określone oprocentowanie. Mówiąc inaczej jest to pożyczka banku dla banku. Warunki transakcji depozytu międzybankowego ustalane są z góry przez banki zanim zostanie ta transakcja zawarta. Z góry wiadomo jaka jest kwota, termin zapadalności i oprocentowanie depozytu międzybankowego, sprawdź ranking lokat na 17bankow.com.

Lokata terminowa.

Lokata terminowa jest umową jaka zawierana jest pomiędzy dwiema stronami. Z jednej mamy oferenta jakim jest bank, zaś z drugiej jest klient. Lokata terminowa wiąże się z lokowaniem środków pieniężnych i jest zawierana na określony czas. Oferent zobowiązany jest, że wypłaci klientowi na koniec umowy cały kapitał wpłacony na lokatę łącznie z odsetkami jakie od niego zostały naliczone. Lokaty można podzielić na dwie grupy. Z jednej strony mamy lokaty odnawialne, w przypadku których po upływie terminu lokata jest odnawiana automatycznie, zaś z drugiej mamy lokaty nieodnawialne, w przypadku których po upływie terminu pieniądze zostają wraz z odsetkami zwrócone klientowi. Wypłacając środki przed termonem okresu lokaty, klient ponosi konsekwencję w postaci najczęściej utraty wszystkich lub części zgromadzonych odsetek. W trakcie trwania lokaty nie ma możliwości dopłacenia do niej żadnych środków. Pieniądze można dopłacać do kont oszczędnościowych, ale nie do lokat. Standardowe lokaty bankowe są obarczone bardzo niskim ryzykiem, gdyż w Polsce lokaty objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Mając środki na lokacie do 100 000 złotych mamy gwarancję, że nawet w przypadku upadłości banku nasze pieniądze zostaną nam zwrócone.