Monday, May 4, 2020

Lokaty bankowe – bezpieczny sposób zarabiania

W obecnych, niespokojnych czasach, wielu Polaków zastanawia się jak w bezpieczny sposób ulokować pieniądze. Można je schować w domu lub dać na konto oszczędnościowe (dodatkowy zarobek), jednak jedną z najlepszych obecnie opcji jest trzymanie pieniędzy na lokatach bankowych. Takie lokaty są łatwo i ogólnie dostępne, dla wszystkich osób, posiadających odpowiednie zasoby pieniężne. Lokaty bankowe można założyć na kilka miesięcy, rok lub kilka lat. Różnią się one wielkością oszczędzanej kwoty oraz czasem trwania i procentowaniem. Aby posiadać pełny zasób wiedzy, na temat lokat w polskich bankach, można skorzystać ze specjalistycznych portali internetowych. Takie strony, posiadają kalkulatory oraz porównywarki lokat bankowych w różnych, polskich bankach. Dzięki temu łatwo znajdziemy lokatę bankową, idealną dla naszych potrzeb.

Lokaty bankowe są idealne dla osób w różnym wieku. Można oszczędzać na nowy samochód (osoby w średnim wieku), na wycieczkę po świecie (młodzi ludzie) lub na mieszkanie dla rodziny (seniorzy). Cele oszczędzania mogą być różne, dlatego lokaty bankowe wybiera bardzo dużo Polaków. Jest to bardzo bezpieczna i jednocześnie opłacalna firma oszczędzania pieniędzy. Warto pamiętać, że żeby założyć lokatę bankową w obecnych czasach, jest nam potrzebny tylko internet oraz konto w banku. Taką lokatę, możemy założyć po zalogowaniu się na nasze konto oraz wybraniu z szeregu różnych lokat. Dzięki temu mamy szerokie możliwości jeżeli chodzi o dobór czasu trwania lokaty, jej oprocentowania oraz wielkości.

Lokaty bankowe są obecnie oprocentowane od 1,5% do nawet 3,5% w skali roku. Dzięki temu, jeżeli dużo zainwestujemy, otrzymamy duży zwrot, po czasie trwania lokaty. Z pewnością jest to obecnie o wiele lepsza forma zarabiania, niż inwestowanie w akcje różnych firm. Okazuje się, że przez zawirowania społeczne i gospodarcze, można na tym dużo stracić. Dlatego lokaty bankowe zaczynają się cieszyć na całym świecie coraz większą popularnością. Z pewno0ścią jest to o wiele bezpieczniejsze, niż trzymanie pieniędzy w domu. W domu z pieniędzmi mogą się stać różne nieprzewidziane rzeczy (mały pożar, dzieci, zalanie wodą itp.).

Thursday, March 5, 2020

Dlaczego lokaty bankowe cieszą się zainteresowaniem?

Nie można zaprzeczyć, że umieszczanie środków na różnego rodzaju lokatach bankowych to rozwiązanie, które cieszy się niemałym zainteresowaniem wśród wielu osób. Warto przez chwilę zastanowić się nad tym, jakie są przyczyny takiego zjawiska. Jest ich, oczywiście, dosyć sporo, ale z pewnością można wyodrębnić tutaj kilka podstawowych elementów, które mogą mieć znaczenie, jeśli chodzi o popularność tego rodzaju rozwiązań.

Prosty mechanizm zakładania lokaty

Zazwyczaj założenie lokaty nie jest zbyt skomplikowanym procesem, przez co wiele osób traktuje to po prostu jako łatwy sposób na oszczędzanie. W wielu przypadkach lokatę bankową możemy otworzyć przez Internet. Niejednokrotnie jest to możliwe również poprzez kuriera, czy też wizytę w oddziale. Szczegóły zależą tutaj już po prostu od indywidualnej oferty i procedur opracowanych przez daną instytucję bankową. Może się okazać, że do założenia lokaty w określony sposób potrzebne będzie konto w danym banku, czy też wystąpią inne czynniki, które będą miały wpływ na całokształt oferty w tym zakresie. Niemniej jednak nie można powiedzieć, aby otwarcie lokaty było zadaniem trudnym. Choć takie decyzje muszą być poprzedzone gruntowną analizą wielu kwestii, to sam proces zakładania lokaty bankowej nie należy do problematycznych. To zagadnienie z pewnością ma wpływ na to, że tego rodzaju rozwiązania cieszą się dużym zainteresowaniem i popularnością wśród osób, które chcą oszczędzać.

Metoda na pracę nad swoim kapitałem

Jeżeli dysponujemy nadprogramową ilością środków, dobrze jest w jakiś sposób wprawiać je w ruch i wykorzystywać ich potencjał. Lokata bankowa jest jednym z dosyć prostych metod na osiągnięcie tego celu. Oczywiście, ostateczne zyski z lokaty zależne są od wielu czynników, a spadek wartości pieniądza sprawia, że tego rodzaju rozwiązania służą raczej do ograniczenia skutków inflacji w stosunku do naszych oszczędności niż do realnego zarabiania na posiadanych pieniądzach, niemniej jednak wielu osobom to wystarcza. Lokata bankowa jest jedną z ciekawych alternatyw w odniesieniu do trzymania pieniędzy na nieoprocentowanych kontach, czy też po prostu w domowej szafce. Poza tym nieraz można znaleźć na lokatach stosunkowo atrakcyjne propozycje. Ostatecznej oceny tego sposobu oszczędzania trzeba jednak dokonać w odniesieniu do własnych preferencji i oczekiwań, sytuacji rynkowej, parametrów ofert oraz licznych okoliczności towarzyszących takich jak, między innymi, właśnie inflacja, opodatkowanie, czy też nasza osobista sytuacja pod względem budżetowym.

Wiele dostępnych ofert lokat bankowych

Na rynku znaleźć można mnóstwo ofert dotyczących właśnie lokat bankowych, co też z pewnością ma przełożenie na ich popularność. Tego rodzaju propozycje występują bowiem w rozmaitych wariantach, dzięki czemu osoby zainteresowane mają szerokie możliwości wyboru w tym obszarze. Należy jednak pamiętać o tym, aby przed podjęciem ostatecznej decyzji przeprowadzić szczegółowe analizy w omawianym zakresie. Mnogość ofert nie sprawia wcale, że wybór jest tutaj łatwy, czy też oczywisty. Wręcz przeciwnie – wymaga od nas sporo pracy, abyśmy mogli zadecydować, jaka opcja może sprawdzić się w naszym indywidualnym przypadku. Trzeba tutaj niewątpliwie mieć rozeznanie w tematyce lokat bankowych i wiedzieć, czym charakteryzuje się oprocentowanie stałe, czy też zmienne, a także lokata o charakterze odnawialnym lub nieodnawialnym. To jedynie niektóre z czynników, które musimy wziąć pod uwagę. W procesie decyzyjnym czeka nas więc dużo pracy i potrzebne jest mnóstwo zaangażowania.

Wednesday, December 11, 2019

Szczegółowa analiza ofert kredytów samochodowych

Nie ulega wątpliwości, że wiele osób interesuje się możliwościami, jakie niesie ze sobą kredyt samochodowy. Jest on udzielany przez banki i wiąże się z tym, że zabezpieczeniem jego spłaty jest właśnie auto. Podobnie jak każde zobowiązanie o charakterze finansowym, tego rodzaju decyzja musi zostać podjęta w sposób przemyślany. Niezbędne jest odpowiednie zaplecze wiedzy merytorycznej, wnikliwość, a także rozeznanie na rynku w tym zakresie. Zanim wybierzemy ofertę i stwierdzimy, że kredyt samochodowy w naszym przypadku może być ciekawą opcją, musimy przeprowadzić dokładną analizę wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć znaczenie dla naszej decyzji. Pod uwagę trzeba wziąć tutaj wiele czynników, a jako jeden z nich wymienić można parametry dostępnych na rynku propozycji odnoszących się właśnie do kredytów samochodowych. Jest ich całkiem sporo, dlatego też takie zadanie może pochłonąć sporo czasu. Jego wykonanie jest jednak zdecydowanie nieodzowne, aby uzyskać obraz sytuacji rynkowej. Kredyt samochodowy udzielany jest na konkretny cel, jakim jest zakupienie auta. Warunki oraz detale umowy zależą jednak zawsze od instytucji bankowej, dlatego też właśnie musimy sprawdzić nawet te szczegóły, które wydają się oczywiste. Warto zrobić to po prostu dla pewności. Bez wątpienia kredyt samochodowy może okazać się bardzo ciekawym sposobem na to, aby sfinansować zakup pojazdu. Musimy jednak mieć świadomość tego, że bank nie umożliwia nam uzyskania pieniędzy bezpłatnie. Oprócz tego, że będzie trzeba zwrócić otrzymaną sumę, będziemy również zobowiązani ponieść z tego tytułu określone koszty. Wśród ważnych elementów ofert z pewnością wymienić można takie kwestie jak:

  • -oprocentowanie
  • -koszty dodatkowe
  • -okres kredytowania
  • -wysokość rat
  • -wkład własny
  • -kwota, którą można uzyskać

Oprocentowanie powiązane jest niewątpliwie z okresem kredytowania – im jest on dłuższy, tym więcej odsetek narośnie przez czas trwania naszego zadłużenia. Bardzo istotne są także koszty dodatkowe. Wiele osób zdaje się je bagatelizować, gdy tymczasem niejednokrotnie mają one realny i poważny wpływ na całkowite koszty kredytu. Nie należy skupiać się wyłącznie na oprocentowaniu, ponieważ stanowi ono tylko element całościowej oferty. Właśnie dlatego bardzo ważna jest skrupulatność przy analizowaniu poszczególnych ofert. Istotna jest również kwestia tego, jak będą prezentowały się comiesięczne raty, które będziemy zobowiązani uiszczać w związku z zaciągniętym kredytem samochodowym. Dodatkowo niezwykle ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji jest wkład własny. Są to pieniądze, z których wykorzystaniem możemy z własnej kieszeni pokryć część planowanej przez nas inwestycji. Musimy zatem mieć do dyspozycji środki w kwocie wymaganej przez bank. Należy pamiętać, że w kwestiach budżetowych zawsze trzeba pozostawić sobie pewien margines swobody. Jest to rozsądne podejście, ponieważ nigdy nie wiadomo, jakie komplikacje mogą się zdarzyć. Nieprzewidziane sytuacje mogą natomiast znacznie skomplikować okoliczności naszego przypadku. Kolejnym zagadnieniem, na które trzeba zwrócić uwagę, jest możliwa do uzyskania kwota. Musimy wiedzieć, ile pieniędzy potrzebujemy, i poszukać propozycji dopasowanych do naszych oczekiwań w tym zakresie. To, oczywiście, tylko niektóre kwestie, które należy wziąć pod uwagę w procesach analitycznych związanych z decyzją o kredycie samochodowym. Istotne są także takie czynniki jak chociażby nasze indywidualne możliwości spłaty zobowiązania.

Friday, October 11, 2019

Przystąpienie do długu – najważniejsze kwestie

Zaciągając np. kredyty gotówkowe, zarówno kredytobiorca jak i wierzyciel ponoszą pewne ryzyko, aby ponieść jak najmniejsze warto zajrzeć na www.17bankow.com. Oczywiście interesy wierzyciela (banku) stosunkowo łatwo zaspokoić. Posiada on stosowne narzędzia, dzięki którym możliwe jest wyegzekwowanie – chociażby w częściowej formie – długu, wraz z towarzyszącymi mu odsetkami. U kredytobiorcy sytuacja wygląda nieco gorzej, choć również może się on zabezpieczyć, np. stosownym ubezpieczeniem (od utraty pracy).

Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie prawne, które – choć umową kredytową nie jest – może, w pewnych przypadkach, pomóc kredytobiorcy spłacić określone długi. Mowa tu o przystąpieniu do długu, czyli czynności prawnej, w ramach której osoba trzecia (która nie jest stroną w umowie wierzyciel – kredytobiorca), może zdeklarować się do całościowej, bądź częściowej spłaty zobowiązania.

Przystąpienie do długu – czy zawsze?

Przystąpienie do długu jest czynnością prawną, którą można – za zgodą banku – zastosować tylko w określonych sytuacjach. Można z niej skorzystać np. wyłącznie w przypadku istniejących kredytów, bądź innych zobowiązań, ale nie wtedy, gdy mają one charakter warunkowy (np. gwarancje bankowe, promesy itd.). Osoba trzecia przystępująca do danego długu, nie może zatem dokonać tej czynności w momencie zaciągania zobowiązania przez kredytobiorcę (podczas podpisywania umowy). Niemniej może to zrobić, gdy już takie zobowiązanie istnieje i – co istotne – pojawiają się problemy z jego spłatą.

Coś za coś…

Oczywiście przystąpienie do długu wiąże się również z pewnymi korzyściami dla osoby przystępującej. Korzyści te trudno jednoznacznie określić. W polskim prawie nie ma dokładnie sformułowanych ram takiej umowy. Osoba przystępująca do takiego długu może więc liczyć na dowolne korzyści (w tym finansowe) o ile zostaną one w umowie zaakceptowane przez dłużnika. Z opcji tej korzystają zwłaszcza inwestorzy, chcący kupić upadające, mocno zadłużone jednostki gospodarcze. Inwestor ten będzie zatem odpowiedzialny przed bankiem maksymalnie na kwotę, która wynika z jego udziałów. Przykładowo, jeśli odkupił on całe przedsiębiorstwo, będzie musiał on uregulować całość zobowiązania do którego przystąpił. Jeśli jednak posiada on zaledwie 60 procent, będzie on zobowiązany do spłaty przypisanej mu wartości łącznych zobowiązań firmy.

Kto może przystąpić do długu?

Przystąpić do długu mogą zarówno osoby fizyczne, jak również przedsiębiorstwa. Krok ten jest niestety dość ryzykowny, ponieważ zarówno dotychczasowy kredytobiorca, jak też osoba przystępująca, są traktowani przez bank jako równoznaczni kredytobiorcy. Niemniej odpowiadają oni za swe długi na nieco innych zasadach, określonych przez umowy podpisane indywidualnie z każdym z nich. Nawiasem mówiąc, ta forma zabezpieczenia wierzytelności banku zaczyna tracić na popularności. W praktyce było to rozwiązanie ostateczne, akceptowane przez bank ze względu na formę zabezpieczenia zobowiązania. O wiele bardziej przewidywalną formą przeniesienia długów jest – podpisywana w momencie zawiązywania zobowiązania – umowa, w ramach której osoba trzecia jest żyrantem kredytobiorcy.

Podsumowanie

Przystąpienie do długu jest czynnością prawną, która – choć obarczona ryzykiem – dawała duże pole manewru osobie przystępującej. Dla banku jest to tak naprawdę “ostatnia deska ratunku”, dzięki której kredyty gotówkowe (i nie tylko) mogą zostać przez kredytobiorcę i jego wspólnika spłacone. W praktyce nadal jest ona gwarancją odzyskania całego zobowiązania, co zresztą nie jest takie proste podczas standardowej egzekucji komorniczej.

Tuesday, July 23, 2019

Kredyt gotówkowy na wakacje

Banki podczas wakacyjnych miesięcy tworzą oferty idealnie dopasowane do warunków i możliwości jakie posiadają klienci. Jeżeli dla innych jest to tylko zabieg marketingowy tak dla drugich szansa na uzyskanie wsparcia. Czas, kiedy wszelkie dostępne środki są na zero dotyka wszystkich a szczególnie w momentach, kiedy mamy plany do realizacji. Jednak sytuacja wcale nie musi być bez wyjścia.

Coraz częstszym zabiegiem bankowym jest udzielenie kredytu bez odsetek. Praktycznie tyle ile pożyczymy tyle musimy oddać. Takie rozwiązanie jest idealne dla kogoś kto po raz pierwszy sięga po kredyt gotówkowy czy to w tradycyjny sposób udzielany w banku czy jest to chwilówka. Niweluje to obawy danej osoby mianowicie czy damy sobie radę ze spłatą. Taki kredyt jest również pomocną alternatywą i wykorzystanie danej okazji. Lecz czy tak naprawdę przyszły kredytobiorca decydując się na taką ofertę otrzymuje środki pieniężne zupełnie za darmo? Gdzie tkwi haczyk. Otwórz haczyka nie ma istnieje jedynie słusznie przemyślana strategia.

Klient, który ma pozytywne doświadczenia z obcowaniem z kredytem gotówkowym udzielone przez bank jest skłonny powrócić po kolejną pożyczkę. Darmowy kredyt gotówkowy na wakacje to tak naprawdę sposób na długofalową współpracę. Co ciekawe takie rozwiązanie przyjęte na rynku finansowym bardzo dobrze sprawdza się zarówno na osobach, które posiadają możliwość finansowania swoich przedsięwzięć jak również na tych którzy są w nagłej sytuacji. To oczywiste, że nic nie otrzymujemy za darmo. Warto jedynie pamiętać, że przy kolejnych próbach współpracę bardzo uważnie trzeba zapoznać się z całą umową dotyczącą kredytu. Takie szczegóły jak oprocentowanie, wielkości rat zobowiązania jak również, dodatkowe ubezpieczenia mogą okazać się kluczowe.

Warunki do spełnienia

A jakie warunki musi spełniać kredytobiorca, aby otrzymać wakacyjną promocje kredytową i realizować swoje plany bez względu na finanse. Istotnym elementem w tej układance odgrywa nasza zdolność kredytowa. Jeżeli jest nienaruszona przez przebyte wcześniej kredyty gotówkowe istnieje bardzo duża szansa na utrzymanie potrzebny w środku. Mile widziana również będzie stała pensja, która zasili nasze konto a bankom da podstawę do okazania nam zaufania. Wszelkie rodzaju procedury weryfikacyjne są uśrednione tak by potencjalny kredytobiorca nie odczuł czasu udzielania kredytu. Szybki kredyt nie zawsze wiąże się z szybką spłatą, dlatego jeszcze przed podjęciem decyzji warto zastanowić się nad ilością rat kredytu.