Thursday, May 30, 2019

Uruchomienie kredytu hipotecznego i jego spłata

Wiele osób chcąc kupić własny dom lub mieszkanie decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego gdyż zazwyczaj jest to jedyne wyjście aby spełnić to marzenie i móc cieszyć się własną nieruchomością. Kredyt ten z roku na rok cieszy się ogromnym zainteresowaniem a banki bardzo chętnie nam go udzielają,, jednak wcześniej musimy spełnić szereg różnych warunków.

Jeżeli już zdecydujemy się na konkretną ofertę kredytu w konkretnym banku i jesteśmy pewni swojej decyzji nadchodzi czas na sfinalizowanie umowy i uruchomienie kredytu. Po podpisaniu umowy kredytowej z wybranym przez nas bankiem możemy już zawrzeć ostateczną umowę przenoszącą własność kupowanej nieruchomości. W akcie notarialnym wskazany jest między innymi termin i kwota płatności. Będzie tu również rozdzielony nasz wkład własny o ile taki posiadamy oczywiście, od środków pochodzących z kredytu. Do wypłaty środków bank będzie wymagał okazania aktu notarialnego, dowodu, że wpłaciliśmy naszą część ceny, a czasami również innych dodatkowych dokumentów.

Zanim jednak będziemy mogli cieszyć się pożyczonymi od banku pieniędzmi i zanim środki te znajdą się na naszym rachunku bankowym będziemy musieli jeszcze dopilnować wszystkich formalności związanych z wpisem hipoteki na rzecz banku a także ubezpieczyć nieruchomość od ognia i innych zdarzeń losowych, co jest bardzo ważne.

W momencie, kiedy osoba od której kupujemy daną nieruchomość czyli sprzedający otrzyma przelew, kończy się etap starania o kredyt, a tym samym zaczyna się jego spłata. Pozostaje jednak dopełnienie jeszcze jednej formalności a mianowicie dostarczenie bankowi wypisu z księgi wieczystej z wpisem hipotecznym na jego rzecz. Taki krok warto podjąć w chwili gdy tylko księga zostanie uaktualniona, ponieważ w okresie przejściowym poniesiemy wyższy koszt.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Decydując się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego wielu z nas zastanawia się również już na tym etapie czy będzie możliwa wcześniejsza spłata zaciągniętego przez nas zadłużenia. Jak się okazuje większości banków umożliwia wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu jednak jest to obwarowane dodatkowymi warunkami i prowizjami. Większość banków określa maksymalną wysokość nadpłaty, której możemy dokonać bezpłatnie, a także w którym taka operacja jest obarczona prowizją. Jeżeli wiemy że będziemy chcieli a także że będziemy mieli możliwości aby spłacić zadłużenie wcześniej, powinniśmy już na etapie wyboru najlepszej dla nas oferty wziąć pod uwagę ten punkt umowy kredytowej, gdyż jak się okazuje prowizja za wcześniejszą spłatę może sięgnąć nawet 3 proc. płaconej przedterminowo kwoty.

W wielu bankach po kilku pierwszych latach obowiązywania umowy będziemy mogli bezpłatnie częściowo bądź też całkowicie pozbyć się długu i spłacić go wcześniej. W przypadku nadpłacenia zobowiązania w niektórych bankach czy też instytucjach będziemy musieli dodatkowo zdecydować, co chcemy zrobić z pozostałym do spłaty zobowiązaniem. Będziemy mieli możliwość zmniejszenia raty kredytu i zachować niezmieniony termin kredytu bądź też pozostawić ratę na obecnym poziomie, ale tym samym skrócić okres trwania naszej umowy.

Friday, March 29, 2019

Ubezpieczenia kredytów gotówkowych

O korzystności ubezpieczeń kredytów przekonują swoich klientów właściwie wszystkie banki. W niektórych instytucjach jest ono wręcz obowiązkowe, w innych konsument sam decyduje, czy będzie płacił dodatkową kwotę. Istotą ubezpieczeń jest pomocne wtedy, kiedy w wyniku jakiejś sytuacji życiowej (wypadku, choroby, utraty pracy) klient nie jest w stanie spłacać zaciągniętego zobowiązania finansowego. Dlatego też każdy kredytobiorca musi zastanowić się, czy ubezpieczenie będzie mu się opłacać czy też nie, zobacz na 17bankow.com które banki wymagają takiego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie korzystne tylko dla banków?
Doświadczenia wielu kredytobiorców są jasnym przekazem, że najlepiej w ogóle nie decydować się na zobowiązania wobec banków. Jednakże są sytuacje, w których zaciągniecie kredytu wydaje się być jedynym rozwiązaniem. Przekonując o potrzebności ubezpieczeń kredytów, banki dbają przede wszystkim o swoje interesy. Wpłacanie dodatkowej kwoty to zysk, a o to przecież chodzi. Ponadto należy uświadomić sobie jakie jest prawdopodobieństwo, że podczas spłaty kredytu wydarzy się coś niespodziewanego, co spowoduje, że nie będziemy w stanie spłacić zobowiązania wobec banku. Wiadomo, że nie możemy przewidzieć wypadków losowych. Jednakże właśnie na tym korzystają banki. Konsumenci w obawie przed niespodziankami wolą zapłacić więcej ale mieć zabezpieczenie na przyszłość. Ubezpieczenia kredytu mogą przyjąć także formę poręczenia, to znaczy, że klient podaje bankowi dane trzech osób, które spłacą za niego kredyt, gdy on nie będzie w stanie tego zrobić.

W niektórych bankach ubezpieczenie jest obligatoryjne, a klient może tylko wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję. Czasami instytucje kredytowe respektują polisę na życie opłacaną w innych towarzystwach ubezpieczeniowych. Warto to sprawdzić zanim podejmiemy decyzję o wykupie ubezpieczenia w banku. Jest to tym bardziej dogodne rozwiązanie, że pozwala na zaoszczędzenie sporej ilości gotówki.

Ogólne warunki ubezpieczeń – co warto o nich wiedzieć?
Każde podpisanie zobowiązania finansowego wymaga wnikliwego zapoznania się z jego regulaminem i warunkami na jakich jest udzielane. Wykup jakiegokolwiek ubezpieczenia wymaga przede znajomości wyłączeń czyli sytuacji, w których polisa nie obowiązuje. W przypadku śmierci kredytobiorcy jedynym gwarantem spłaty kredytu jest ubezpieczenie na życie. Jeśli konsument zachoruje przewlekle (np. na chorbę nowotworową) to ubezpieczenie pokrywa spłatę tylko części kredytu. Jest to wcześniej określone w umowie. Banki zwykle nie formułują rozbudowanej listy sytuacji objętych ochroną. Najczęściej jest to zawał serca, udar mózgu czy wspomniana choroba nowotworowa. W innych przypadkach ubezpieczenie nie przewiduje żadnej pomocy.

W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy wartym rozważenia jest ubezpieczenie od utraty pracy. Jednakże także w tej dziedzinie zarówno banki, jak i ubezpieczyciele formułują korzystne dla siebie warunki. Dotyczy to przede wszystkim sposobu utraty pracy. Bardzo często zdarza się, że bank respektuje ubezpieczenie tylko wówczas, gdy utrata pracy nastąpiła nie z winy kredytobiorcy. Tym samym rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie będzie upoważniało do otrzymania świadczenia. Tak sformułowane zasady są jednocześnie forma zabezpieczenia przed wyłudzeniami. Coraz częściej banki i inne instytucje pozabankowe prowadzące działalność kredytową wymagają jednak od kredytobiorcy posiadania statusu bezrobotnego lub zobowiązują się do spłaty kredytu gdy konsument straci pracę w wyniku zwolnień grupowych lub upadłości zakładu pracy.

Wednesday, February 13, 2019

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Przyznanie kredytu gotówkowego jest zależne od uzyskania odpowiedniej zdolności kredytowej. Im jest ona większa, tym większą sumę pieniędzy możemy otrzymać. Istnieje kilka metod, które (w legalny sposób) pozwalają nam zwiększyć nasze finansowe zdolności w kontekście zaciągnięcia kredytu. Jakie to metody?

Co powinien zrobić kredytobiorca, by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu?

Powinien poszukać oferty kredytu, w której poszczególne raty będą równe. Wybór oferty z ratami malejącymi (dla tej samej kwoty) oznacza, że pierwsze raty znacznie skuteczniej obciążą nasz domowy budżet, niż te ostatnie. Oczywiście przedłoży się to na znacznie mniejszą zdolność kredytową. Zwłaszcza w pierwszych miesiącach po zaciągnięciu kredytu.

Zwiększenie zabezpieczenia. Z punktu widzenia banku nasza sytuacja kredytowa wygląda znacznie lepiej, jeśli dodatkowym zabezpieczeniem zobowiązania będzie majątek innej osoby. Im wyższą posiada ona zdolność kredytową, tym więcej pieniędzy możemy otrzymać. W takiej sytuacji, dana osoba będzie żyrantem, który w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie spłacić zobowiązania, będzie musiał pokryć je z własnej kieszeni.

Wydłużenie okresu kredytowania. Przy założeniu, że suma pożyczonych z banku środków nie ulega zmianie, wydłużony okres kredytowania pozwoli nam na skuteczniejszy zwrot poszczególnych rat kredytu (ich zmniejszenie). Oczywiście warto pamiętać również o tym, że dłuższy okres kredytowania przedkłada się na zwiększony, ogólny koszt kredytu.

Kolejnym krokiem o którym warto pamiętać, by zwiększyć swoją zdolność kredytową, jest zamknięcie niepotrzebnych rachunków i kart kredytowych. Nawet, jeśli znajdujące się w nich środki nie są wykorzystane, to z punktu widzenia banku nasza sytuacja będzie wyglądać znacznie lepiej, jeśli zdecydujemy się na ich zamknięcie.

Powyższe kroki pozwalają nam na w miarę szybką poprawę naszego „kredytowego wizerunku” w banku. Jeśli jednak planujemy zaciągnąć zobowiązanie w znacznie dłuższym czasie, warto zwrócić uwagę na jeszcze inne, dodatkowe aspekty.

Jak przygotować się do zaciągnięcia kredytowego zobowiązania finansowego?

Na początek zadbajmy o możliwie rzetelną informację na temat wszystkich zobowiązań, których spłaty podjęliśmy się. Informację tą można uzyskać chociażby na piśmie. W ciągu roku jej bezpłatna wersja może być przez nas pobrania maksymalnie dwa razy. Niemniej wnosi ona sporo światła w zakresie naszej przyszłej zdolności kredytowej.

Przed podpisaniem umowy kredytowej, warto zwrócić uwagę na pełną dokumentację zawierającą informacje na temat uzyskiwanych dochodów. Dane te mogą się przydać zwłaszcza wtedy, gdy zależy nam na wynegocjowaniu kredytu.

Przed zaciągnięciem „głównego” zobowiązania, warto zaciągnąć jedno, lub kilka mniejszych. Oczywiście przy wyborze tej metody, warto zwrócić uwagę na terminowość spłaty poszczególnych rat. Im więcej spłaconych zobowiązań „na naszym koncie”, tym bank ma więcej argumentów, przemawiających za pożyczeniem pieniędzy gospodarstwu domowemu.

Stosując przeróżne metody zawsze warto pamiętać o tym, że ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu należy zawsze do banku. Niemniej te kilka powyższych kroków z pewnością pomogą Państwu w uzyskaniu pieniędzy na wybrany cel. Co więcej – pozwoli też przygotować się na samo zaciągnięcie kredytu, co naturalnie przedłoży się na większe bezpieczeństwo finansowe. Na koniec jeszcze jedna, bardzo istotna kwestia. Nawet, jeśli posiadasz zdolność kredytową a nie czujesz się na siłach, by spłacić to całe zobowiązanie (ze względu na trudną sytuację materialną), nie zaciągaj go.

Monday, November 26, 2018

Gdy masz kłopoty w spłacie kredytu…

Kredyty gotówkowe, hipoteczne, samochodowe, karty kredytowe…Wszystkie te produkty są, co raz bardziej dostępne, bankowcy prześcigają się abyśmy mieli ich jak najwięcej i korzystali z nich jak najczęściej. I są w tym niezwykle skuteczny. Niewielu jest takich, którzy co miesiąc nie płacą rat jednego czy dwóch albo i trzech kredytów. W niemal każdym portfelu dorosłego obywatela znajdują się kredytowe plastiki nawet kilku różnych banków, jak sobie radzić z takimi problemami? Myślę że odpowiedź znajdziesz na 17BANKOW.COM.

Wszystko jest w porządku, gdy mamy pracę, związane z tym stałe wpływy na konto oraz jakieś choćby najskromniejsze oszczędności. Nieprzewidywalność dzisiejszych czasów sprawia, że pracę można stracić praktycznie z dnia na dzień, na horyzoncie poważne wydatki pojawiają się w najmniej spodziewanych i najgorszych ku temu momentach zaś zaskórniaki topnieją bardzo szybko.

Zaciągane kolejne kredyty gotówkowe, mające za zadanie pomóc w przetrwaniu najtrudniejszego okresu, często pogarszają jeszcze sytuację, niebezpiecznie prowadząc ku kredytowej pętli, z której bardzo trudno się wydostać. W takich okolicznościach warto zachować zimną krew i postępować rozsądnie tak, aby swoimi działaniami nie pogarszać jeszcze swojej sytuacji.

Gdy zbliża się termin kolejnej raty a na koncie pustka i brak jest możliwości skorzystania ze wsparcia najbliższych należy próbować porozumieć się z bankiem. Zdarza się, że przy aktywnej postawie dłużnika kilkudniowe opóźnienie w płatności pozostaje bez poważniejszych konsekwencji. Najgorsza możliwa taktyka to chowanie głowy w piasek. Po ok tygodniu opóźnienia zaczną się telefony z banku z prośbą o wyjaśnienia sytuacji, unikanie tego kontaktu, może tylko pogorszyć sprawę.

Nieterminowe spłaty rat kredytu prędzej czy później skutkują negatywną historią w Biurze Informacji Kredytowej. Ma to swoje poważne skutki w przyszłości: kredyty gotówkowe stają się niedostępne, sklepy odmawiają sprzedaży ratalnej, a nawet operator telefonii komórkowej może odmówić sprzedaży usługi telefonu na abonament. W oczach wielu firm i instytucji stajemy się w takiej sytuacji klientem niewiarygodnym, z którym współpraca obarczona jest bardzo dużym ryzykiem.

Rozwiązaniem, jakie podsuwają specjaliści od finansów są często tzw. kredyty konsolidacyjne. Łączą one w jedno kilka wcześniej zaciągniętych zobowiązań, dzięki czemu spłacanie ich staje się łatwiejsze a nawet w ogóle możliwe. Pozwala to na uzyskanie atrakcyjnego oprocentowania oraz zapewnia bank, że będziemy swoje długi płacić.

W przypadku popadnięcia w finansowe tarapaty bardzo wskazane jest korzystanie ze wszystkich dostępnych możliwości, nawet, jeżeli wiążą się one z pewnym większym albo mniejszym wysiłkiem. Bowiem należy pamiętać, że każdy wierzyciel, zwłaszcza ten instytucjonalny, zrobi wszystko, aby powierzone komuś pieniądze odzyskać. Nawet gdyby miało to oznaczać konieczność pożegnania się z częścią pożyczonych klientowi pieniędzy to w ten czy inny sposób do egzekucji należności dojdzie.

Friday, September 28, 2018

Ciekawe wiadomości o powszechnych kredytach gotówkowych

Kredyt gotówkowy jest to popularny w obecnych czasach, ponieważ jest to szybka realizacja i zagwarantowane są wygodne warunki. Trzeba jednak wiedzieć, że kiedy chodzi o pieniądze to podstawą jest wiedza. Na spokojnie we własnych domu warto jest pobrać cenne wiadomości, aby tak naprawdę zapewnić sobie ochronę własnych interesów. Nie ma takiej samej oferty, wszystkie kredyty są inne i na tym warto jest się skupić, aby dobrać do swoich potrzeb ciekawą ofertę. Kredytobiorcą jest osoba, która decyduje się na kredyt gotówkowy i zobowiązana jest pierw pochłonąć informację, bo przecież później klient zobowiązany jest do oddania całego długu. Warto jest pobrać wszelkie wskazówki o kredycie gotówkowym, aby zagwarantować sobie udaną transakcję, a co ważne, bezpieczną.

Kredyt gotówkowy na dowolny cel budzi ciekawość, już sama nazwa jest pokusą. Jest to propozycja, która rzeczywiście cechuje się komfortowymi warunkami, trzeba jednak najpierw przedstawić swoją wiarygodność, aby stać się klientem. Podstawą jest tu weksel in blanco, poręczenie osób trzecich oraz zaświadczenie o ubezpieczeniu. Starsze osoby również bez żadnego problemu mogą korzystać z kredytu gotówkowego na dowolny cel, najważniejsze jest dostarczenie ostatniego wycinka emerytury i zaświadczenie z ZUS na obliczenie realnej kwoty. To jak wyda się uzyskane środki to naprawdę zależy od osoby zainteresowanej oraz jej potrzeb. Zaleca się kierować własnymi wymaganiami, aby zagwarantować sobie ciekawą ofertę finansową. Oszczędnością czasu jest skorzystanie z kredytu gotówkowego na rachunek bieżący, ponieważ wykorzystywane jest już istniejące konto w tym przypadku. Bank rzetelnie sprawdza historię podanego konta, w momencie kiedy jest ono wiarygodne i nie ma żadnych ukrytych zadłużeń osoba zainteresowana może czekać na ustalone wcześniej pieniądze. Kartę kredytową preferuje ówczesne pokolenie, gdyż za jej pośrednictwem zagwarantowane jest bezpieczeństwo, dlaczego? Pieniądze od samego początku zamrożone są na koncie i można nimi dysponować, lecz w określonej kwocie, dzięki czemu kredytobiorca nie ma prawa wydać za dużo. Taki limit jest w sam raz dla osób, które nie potrafią racjonalnie myśleć kiedy mają dużą gotówkę w portfelu.