Thursday, March 25, 2021

Kredyt gotówkowy – najważniejsze informacje przed podjęciem decyzji.

 Zanim podejmiemy decyzje o zaciągnięciu kredytu gotówkowego należy zapoznać się z podstawowymi informacjami, które powinien znać każdy, kto o kredyt gotówkowy się ubiega.

Zacznę od tego czym w ogóle jest kredyt gotówkowy. Ogólnie rzecz mówiąc kredyt gotówkowy jest przeznaczony na cele związane z szeroko pojętą konsumpcją. Średnia wysokość kredytu gotówkowego jest niższa od kredytu hipotecznego. Wszystkie banki przed udzieleniem jakiegokolwiek kredytu w tym również kredytu gotówkowego zobowiązane są do kontroli osoby ubiegającej się o kredyt w Biurze Informacji Kredytowej. Kredyt gotówkowy może być przeznaczony na zupełnie dowolny cel, a bank nie musi być o tym powiadamiany. W przypadku kredytów gotówkowych udzielanych przez instytucje poza bankowe, nie jest sprawdzana historia w Biurze Informacji Kredytowej, dlatego takie kredyty są udzielane niemal natychmiast. Jednakże wiąże się to z o wiele wyższym oprocentowaniem kredytu gotówkowego.

Każdy, kto ubiega się o kredyt gotówkowy chciałby uzyskać go jak najmniejszym kosztem. Na początku całej drogi zapoznaje się z ofertami poszczególnych instytucji, które kredytów gotówkowych udzielają. A jak wybrać dobry kredyt gotówkowy? Jeżeli nie ma się zbyt dużego doświadczenia jeśli chodzi o produkty finansowe może to nie być sprawa łatwą. Na początku należy przeanalizować takie elementy kredytu jak: okres kredytowania, wysokość oprocentowania w skali rocznej, wysokość marży bankowej, wysokość prowizji bankowej, wysokość opłat za ewentualną wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego, możliwość skorzystania z karencji w spłatach kredytu. Przy rozważaniu decyzji o podjęciu kredytu gotówkowego należy wziąć pod uwagę wszystkie dodatkowe elementy, które będą wpływały na ogólne koszty udzielonego kredytu. Oczywiście oprocentowanie kredytu gotówkowego jest jednym z najważniejszych elementów oferty kredytowej i właśnie na oprocentowaniu kredytu warto się skupić podejmując decyzje. Jest taka dość prosta zasada im lepsza zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy , im lepsza jego historia kredytowa tym bardziej może liczyć na korzystniejsze oprocentowanie kredytu gotówkowego. Każda instytucja udzielająca kredytu podejmuje zawsze indywidualną ocenę klienta.

Monday, February 1, 2021

Czynności analityczne przy decyzji na temat chwilówek

Każda decyzja związana z naszymi finansami powinna być poprzedzona rzetelną analizą sytuacji z wielu rozmaitych punktów widzenia. Istotne są zarówno powody, dla których rozważamy zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej, jak i to, w jakim stanie jest nasz domowy budżet, czy też, jakie są warunki ofert dostępnych na rynku w branży chwilówek. Trzeba przygotować się na kalkulacje i podejść do tych wyzwań z zaangażowaniem oraz dbałością o szczegóły. Podczas wyliczeń należy bazować na konkretnych danych.

Skrupulatna analiza ofert i własnego budżetu

Niezbędne jest dokładnie przyjrzenie się ofertom, które możemy znaleźć na rynku w kategorii pożyczek o charakterze krótkoterminowym. Trzeba wnikliwie zbadać ich parametry. Do podstawowych kwestii należą tutaj naliczane odsetki i opłaty dodatkowe, a także czas trwania zobowiązania i sposób jego spłaty. Te parametry kształtują w istotny sposób całokształt umowy, chociaż oczywiście każdy szczegół może mieć istotny wpływ na sytuację. Należy wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności. Bardzo ważny jest także nasz budżet – powinien być on adekwatny do planowanego zadłużenia. Pożyczone pieniądze trzeba będzie oddać wraz z naliczonymi kosztami – należy być na to przygotowanym i mieć opracowany plan działania na wypadek wystąpienia nieoczekiwanych komplikacji.

Przemyślenie własnych potrzeb i oczekiwań

Zanim jednak w ogóle przystąpimy do poszukiwania i weryfikacji ofert, a także do analizy własnego budżetu, powinniśmy uświadomić sobie dokładnie, jakie są nasze oczekiwania i potrzeby. Musimy wiedzieć, dlaczego w ogóle interesują nas chwilówki i co chcemy osiągnąć, decydując się na pożyczkę krótkoterminową. Nasze rozważania z pewnością mają bowiem jakąś podstawę – dodatkowe źródła finansowania potrzebne są nam prawdopodobnie na konkretny wydatek. Trzeba więc ustalić, ile środków jest niezbędne, a także, czy mamy określone preferencje w stosunku do umowy. Jeśli ustalimy priorytety, wstępna selekcja propozycji może być dosyć prostym zadaniem – pozwala ona bowiem na odrzucenie na początku ofert niedopasowanych do naszej koncepcji.

Proces decyzyjny związany z pożyczką krótkoterminową nie jest wcale tak banalny, jak niektórym mogłoby się wydawać. Zadłużenie to bardzo poważna sprawa, a decyzje dotyczące tej sfery muszą być podejmowane odpowiedzialnie. Nie możemy skupiać się wyłącznie na możliwości uzyskania dodatkowych źródeł finansowania. Trzeba patrzeć na tę sytuację z różnorodnych perspektyw. Warto pamiętać o tym, aby dobrze zaplanować sobie pracę analityczną.

Monday, November 30, 2020

Lokata rentierska – prosty sposób na dochód

Czy lokata bankowa może być trwałym i bezpiecznym źródłem dochodu? Czy przychody z tytułu jej kapitalizacji mogą być stabilnym elementem domowego budżetu? Czy istnieje możliwość założenia lokaty, w ramach której powyższe aspekty można zrealizować bez długotrwałych formalności? Tak, gdyż mowa tutaj o lokacie rentierskiej, która jest bardzo popularna w świecie bankowych produktów finansowych. Z pewnością pomoże Ci w tym wpis na http://www.latwa-kasa.eu.

Jak działa renta?

Nazwa lokaty rentierskiej wzięła się od renty, czyli od świadczenia wypłacanego z tytułu użytkowania czyjeś własności. W lokacie rentierskiej naszą własnością są oczywiście znajdujące się na niej pieniądze. Bank ma prawo je użytkować (co zresztą skrzętnie robi), ale musi w związku z tym wypłacać rentę, czyli odsetki będące “owocem” kapitalizacji. Czym zatem różnią się one od tradycyjnych odsetek przelewanych wraz z wkładem na rachunek bankowy? Otóż tym, że w lokacie rentierskiej środki są wypłacane co jakiś czas, zgodnie z umową zawiązaną z Klientem. Co więcej – w ramach tejże lokaty wypłacane są wyłącznie odsetki a nie integralny kapitał lokacyjny. Oznacza to, że po wypłacie zysków pieniądze nadal są przetrzymywane na lokacie, aż do zakończenia kolejnego cyklu rozliczeniowego i wypłaty uzyskanych w jego trakcie odsetek.

Zyski czy straty?

W związku z tym narzuca się pytanie, czy takie okresowe wypłacanie środków z pozostawieniem kapitału na lokacie jest opłacalne. Odpowiedź na nie jest zależna od wielu czynników. Po pierwsze – do założenia lokaty rentierskiej niezbędne jest posiadanie dużego kapitału. Niektóre banki umożliwiają jej założenie dopiero po uzyskaniu oszczędności na poziomie 100 – 150 tysięcy złotych. Po drugie – opłacalność takiej lokaty zależeć będzie od dostępnych na rynku alternatyw. Ich liczba jest z kolei zależna od poczynań, wiedzy i doświadczenia osoby, która chce ją założyć. Jeśli mielibyśmy porównać lokatę rentierską do innych opcji inwestycyjnych, to faktycznie – jest ona nisko oprocentowania. Jeśli jednak nie chcemy (bądź nie umiemy) inwestować tak dużych środków w inne inwestycje, to lokata rentierska pozostanie wygodnym i bezpiecznym środkiem przechowania pieniędzy.

Poduszka finansowa

Dochód z tytułu lokaty rentierskiej można wykorzystać jako tak zwaną poduszkę finansową. Jeśli ktoś otrzymuje wynagrodzenie w połowie miesiąca (np. 10 dnia) może on wykorzystać środki z tej lokaty jako narzędzie tymczasowego utrzymania płynności finansowej domowego budżetu. Jeśli na lokacie zainwestowane są naprawdę duże środki, można je – w ramach regulacji własnego budżetu – wykorzystywać na coroczne inwestycje lub zwyczajne przyjemności. Pamiętajmy, że lokaty rentierskie są długoterminowym produktem finansowym, dlatego takie planowanie może mieć wieloletni charakter. Wreszcie – lokata rentierska może być też wykorzystywana jako gwarancja zysku. Klient może traktować zainwestowane na niej środki jako bezpieczną asekurację, dbając jednocześnie o to, by pozostały, posiadany przez niego kapitał mógł być inwestowany w efektywniejszy, ale też i bardziej ryzykowny sposób. Czy zatem możliwa jest jednoznaczna ocena typowej lokaty rentierskiej?

Podsumowanie

Lokaty typu rentierskiego to wygodne, bezpieczne i stabilne narzędzia rynku finansowego. Pomimo, że mają one dość statyczny charakter, można je wykorzystywać do wielu różnych celów. Najprostszym z nich jest oczywiście przejadanie kapitału i utrzymywanie z niego wszystkich członków gospodarstwa domowego. Mimo to, lokatę rentierską można wykorzystać na wiele innych, alternatywnych sposobów. Dzięki temu możliwe jest jej optymalne wykorzystanie i – być może – realizowanie za jej pomocą bardziej złożonych inwestycji.

Thursday, October 1, 2020

O czym należy pamiętać, ubiegając się o kredyt?

Co zrobić, kiedy brakuje pieniędzy?

Nie da się ukryć, że życie bardzo często stawia nas przed licznymi wyzwaniami. Niektóre z nich są bardzo łatwe do pokonania, inne mniej. Do tej drugiej grupy należą zwykle sytuacje, w których jest potrzebne posiadanie ogromnej ilości pieniędzy i wydanie ich w bardzo krótkim czasie, zobacz na http://www.20zlotych.pl co zrobić w takiej sytuacji. Tego rodzaju wydarzenia mogą być różne: może chodzić zarówno o te bardziej nieprzyjemne sytuacje, takie jak nagłe leczenie naszego zwierzęcia, rehabilitacja po wypadku czy naprawa nagle uszkodzonego samochodu, ale nie da się ukryć, że zdarzają się też sytuacje dużo bardziej pozytywne, takie jak wyjazd last minute za granicę z naszymi kochanymi pociechami czy zakup od dawna wymarzonego telewizora. Niezależnie od tego, jaki cel sobie obierzemy, bardzo często przez liczne wydatki i zobowiązania nie mamy na podorędziu odpowiedniej sumy, która może ów wydatek pokryć. W takiej sytuacji naprawdę warto zapoznać się z licznymi ofertami banków, które przedstawiają coraz więcej propozycji w zakresie kredytów gotówkowych. Kredyty gotówkowe mogą być wzięte na każdy cel, a ich wysokość ograniczają nasze chęci i możliwości. Jeśli chodzi o kwestie, na które należy zwracać uwagę podczas ubiegania się o kredyt czy też rozpatrywania kolejnych ofert, to przede wszystkim kwota kredytu, wysokość oprocentowania, okres spłaty i inne kwestie techniczne tego rodzaju. Ponadto musimy pamiętać, że my również musimy spełnić pewne wymagania. Nie należy także porywać się na kredyt, którego nie będziemy w stanie spłacać lub który będzie w znacznym stopniu obciążać nasz budżet tak, że będzie brakowało nam pieniędzy na jedzenie. Ważna jest tu rozwaga oraz zdrowy rozsądek.

Jakie wymagania muszę spełnić?

Jeśli chodzi o twarde wymagania, jakie banki w większości stawiają przed potencjalnymi kredytobiorcami, chodzi przede wszystkim o naszą zdolność kredytową. Chodzi tu o to, aby mieć stałe źródło dochodu poparte zaświadczeniem od pracodawcy. Niestety, dotyczy to tylko i wyłącznie osób, które mają szczęście zarabiać na podstawie umowy o pracę. Istnieje jednak pewna alternatywa dla pracowników, którzy podpisali umowę o dzieło lub umowę zlecenie: mowa o kredycie bez zaświadczenia o zarobkach. W tym wypadku należy jednak mieć świadomość, że o ile biurokracja jest znacznie ograniczona i nie trzeba męczyć się z wypełnianiem dziesiątek druków i dokumentów, o tyle kwota, jaką bank będzie skłonny nam przyznać, będzie o wiele, wiele mniejsza. Jest to jednak ciekawa alternatywa dla osób, które nie chcą, przykładowo, postawić domu.

Wednesday, July 15, 2020

Kredyty gotówkowe – dwa podstawowe rodzaje

Istnieje wiele zagadnień związanych z kredytami gotówkowymi, które trzeba mieć na uwadze, jeśli zastanawiamy się nad skorzystaniem z takich rozwiązań. Jedną z podstawowych kwestii jest tutaj niewątpliwie elementarny podział kredytów gotówkowych na dwie odmiany. Warto przez chwilę pomyśleć o tym, jak ma się on do naszego procesu decyzyjnego oraz o co w ogóle w nim chodzi. Nie ulega wątpliwości, że tematyka kredytowa jest dosyć złożona, dlatego też należy naprawdę zaangażować się w analizowanie wszelkich aspektów takich zobowiązań przed dokonaniem ostatecznego wyboru, w tym aspekcie bardzo pomocne okazują się porady na PortalBankowy.info.

Kredyt gotówkowy przeznaczony na ustalony cel

Kredyty gotówkowe nierzadko miewają określone w konkretnej ofercie przez bank przeznaczenie. Jest wówczas zastrzeżone, że jest to kredyt na wyjazd zagraniczny, remont, czy też ustalony zakup. Oznacza to, że nie możemy wykorzystać pieniędzy w inny sposób niż ten wyznaczony w umowie z instytucją bankową. Nasze pole manewru jest więc ograniczone, niemniej jednak tego rodzaju oferty mogą być bardzo atrakcyjne, jeśli nasze przedsięwzięcie oczekujące na sfinansowanie pokrywa się z ich przeznaczeniem. W końcu poszukiwanie dodatkowych środków zazwyczaj oznacza, że wiemy już, na co chcemy je wydać. Trzeba więc szukać propozycji, które są pod tym względem dopasowane do naszych oczekiwań.

Kredyt gotówkowy przeznaczony na dowolny cel

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku kredytów gotówkowych na dowolny cel. Wówczas nie jest określone, na co mamy wydać pieniądze i mamy w tym zakresie pełną swobodę. Takie oferty również mogą być bardzo atrakcyjne, chociażby w przypadku osób, które mają na razie jedynie ogólny zarys swojego wydatku, jednak nie znają jeszcze konkretów. Przy tego rodzaju kredycie gotówkowym nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni i możemy zrobić z pochodzącymi z niego pieniędzmi właściwie co tylko chcemy.

Z pewnością trzeba zwrócić uwagę na ten parametr oferty, ponieważ jeśli szukamy opcji na sfinansowanie remontu mieszkania, to zaciągnięcie długu na luksusowe wakacje nie rozwiązuje naszego problemu. Nie można więc bagatelizować tego elementu propozycji kredytów gotówkowych – na tym przykładzie dokładnie widać, że szczegóły mogą mieć ogromne znaczenie w przypadku zobowiązań finansowych.